Släktföreningen Rosas-Roos r.f.:s heimsiidå

För att komma in på hemsidan behövs ett användarnamn och ett lösenord, som föreningens medlemmar kan beställa genom att sända ett fritt formulerat e-postmeddelande till adressen postmaster@rosas-roos.fi

Behandlingen av beställningen kan ta upp till några dagar. Du får sedan ett e-postmeddelande med ditt användarnamn och en länk med blåa tecken, som du skall klicka på för att få ditt lösenord. Om du vill kan du därefter byta ut det ursprungliga lösenordet mot ett som du gillar bättre. Instruktioner för detta ges i e-postmeddelandet.